Vakuumformning

Vakuumformning är en ganska okänd bearbetningsmetod när det gäller termoplaster från i stort sett alla grupper. Vakuumformning är däremot mycket kostnadseffektivt i jämförelse med andra alternativa bearbetningsmetoder. Det beror dels på de förhållandevis låga initialkostnaderna gällande verktyg, material och bearbetning.

Vakuumformning är mycket lämpat för snabb framtagning av prototyper, utfallsprover och korta serier. I många fall är vakuumformning även det mest ekonomiska bearbetningsalternativet vid längre serier. Vakuumformning kan även ses som ett bearbetningsled i mer komplexa produkter, då de flesta termoplaster ger möjlighet till exempelvis sammanfogning, bockning, lackering, tryckning m.m.

Vi vakuumformar upp till 1000 x 1500 mm.